Chăm Sóc Khách Hàng:

076.992.9889 (Mr.Huang)

0945.143.054 (Ms.Thu)

0988.607.239 (Ms.Trang)Giới Thiệu

分享到:
点击次数:225 更新时间:2019年11月05日14:21:55 打印此页 关闭

Công ty TNHH vt liu đin t Haoyu là mt doanh nghip công ngh cao .Công ty tp hp mt nhóm các nhân tài khoa hc và công ngh chuyên nghip. Thông qua nghiên cu và phát trin đc lp và gii thiu các công ngh tiên tiến Vit Nam và nhiu nước khác, không ngng ci tiến các sn phm hàn thiếc, dng c đin t, máy t đng hóa và thiết b ph tr ngoi vi và các b phn tiêu hao đã giành được s tin tưởng và h tr ca khách hàng. Chúng tôi đã cam kết nghiên cu và phát trin các vt liu hàn không chì, chng hn như dây hàn, thanh hàn, vt liu m đin, hp kim nóng chy thp, vv Hàn dán, keo silicone, dng c đin t là nhng sn phm chính  đ gii quyết các vn đ hàn khác nhau và th nghim min phí các thành phn kim loi. Công ty cam kết sn phm an toàn và thân thin vi môi trường và con người đó là nguyên lý ca công ty. cht lượng sn phm cng vi dch v tt, tăng tc hp tác phn đu xây dng thương hiu quc tế vi cht lượng tuyt vi. Tuân th khái nim "công ngh xanh hàng đu", Công ty đã thiết lp mi quan h lâu dài vi mt s trường đi hc trng đim. Chúng tôi cam kết xây dng mt h thng sn phm không chì mi và to ra mt chương mi trong lĩnh vc công nghip xanh và bn vng vi bn. Công ty có mt đi ngũ bán hàng chuyên nghip trong và ngoài nước, thông qua nhng n lc liên tc ca chúng tôi và ci thin h thng bán hàng ca công ty. Các sn phm ca công ty được bán c Vit Nam và nhiu nước trên thế gii, theo đó Công ty nhn được s công nhn và khen ngi t th trường và khách hàng. Chúng tôi s gi s mnh ca chúng tôi dù th trường thay đi. Cung cp cho khách hàng các sn phm và dch v tt nht, cung cp cho nhân viên không gian nn tng đ phát trin hơn và cung cp nhiu cơ hi hp tác hơn cho các nhà cung cp.